Thứ tư, 21/10/2020 - 02:22|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CẨM THỦY

Kính gửi:

 

- Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm;

- Các sở giáo dục và đào tạo.

Ngày ban hành:
19/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
18/12/2017
Ngày hiệu lực:
18/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực