Cẩm Thuỷ là một huyện miền núi, phía Tây tỉnh Thanh Hoá. Phía Đông giáp huyện Vính Lộc, phía Tây giáp huyện Bá Thước, phía Nam giáp huyện Ngọc Lặc, Yên Định, phía Bắc giáp huyện Thạch Thành. Huyện Cẩm Thuỷ có diện tích tự nhiên 42.200 ha, dân số xấp xỉ 110.500 người gồm chủ yếu các dân tộc Kinh, Mường, Dao, Thái... sinh sống.  Huyện có 20 đơn vị hành chính, gồm 19 xã, 01 thị trấn. Trong đó có 10 xã vùng cao ( 04 xã thuộc vùng 135-xã đặc biệt khó khăn). Toàn huyện có hơn 200 thôn bản, điểm dân cư phân bố trải dài chủ yếu theo dọc sông Mã, đường quốc lộ 217, đường tỉnh lộ, đường Hồ Chí Minh.         
Hệ thống Giáo dục Cẩm Thuỷ hiện nay có 20 trường Mầm non, 21 trường Tiểu học, 21 trường THCS, 03 trường THPT, 01 Trung tâm Dạy nghề, 01 Trung tâm GDTX.
1. Trường học:         
- Bậc học Mầm non:  20 trường, gồm :          
+ Trường Mầm non Cẩm Thạch        
+ Trường Mầm non Cẩm Thành.         
+ Trường Mầm non Cẩm Liên          
+ Trường Mầm non Cẩm Lương.         
+ Trường Mầm non Cẩm Bình           
+ Trường Mầm non Cẩm Sơn.         
+ Trường Mầm non Cẩm Châu         
+ Trường Mầm non Thị trấn Cẩm Thuỷ.         
+ Trường Mầm non Cẩm Giang        
+ Trường Mầm non Cẩm Phong.         
+ Trường Mầm non Cẩm Tú             
+ Trường Mầm non Cẩm Quý.         
+ Trường Mầm non Cẩm Ngọc         
+ Trường Mầm non Cẩm Long.         
+ Trường Mầm non Cẩm Tân            
+ Trường Mầm non Cẩm Phú.         
+ Trường Mầm non Phúc Do             
+ Trường Mầm non Cẩm Vân.         
+ Trường Mầm non Cẩm Yên           
+ Trường Mầm non Cẩm Tâm.         
 - Bậc học Tiểu học: 21 trường, gồm:         
+ Trường Tiểu học Cẩm Thạch         
+ Trường Tiểu học Cẩm Thành        
+ Trường Tiểu học Cẩm Liên              
+ Trường Tiểu học Cẩm Lương.         
+ Trường Tiểu học Cẩm Bình 1           
+ Trường Tiểu học Cẩm Bình 3          
+ Trường Tiểu học Cẩm Sơn.         
+ Trường Tiểu học Cẩm Châu            
+ Trường Tiểu học Thị trấn Cẩm Thuỷ.         
+ Trường Tiểu học Cẩm Giang           
+ Trường Tiểu học Cẩm Phong.         
+ Trường Tiểu học Cẩm Tú                
+ Trường Tiểu học Cẩm Quý         
+ Trường Tiểu học Cẩm Ngọc.         
+ Trường Tiểu học Cẩm Long        
+ Trường Tiểu học Cẩm Tân              
+ Trường Tiểu học Cẩm Phú.         
+ Trường Tiểu học Phúc Do               
+ Trường Tiểu học Cẩm Vân         
+ Trường Tiểu học Cẩm Yên.         
+ Trường Tiểu học Cẩm Tâm                        
- Bậc THCS: 21 trường, gồm:         
+ Trường THCS Cẩm Thạch                 
+ Trường THCS Cẩm Thành.         
+ Trường THCS Cẩm Liên                   
+ Trường THCS Cẩm Lương.         
+ Trường THCS Cẩm Bình                   
+ Trường THCS Cẩm Sơn.         
+ Trường THCS Cẩm Châu                   
+ Trường THCS Thị trấn Cẩm Thuỷ.         
+ Trường THCS Cẩm Giang                 
+ Trường THCS Cẩm Phong.         
+ Trường THCS Cẩm Tú                      
+ Trường THCS Cẩm Quý.         
+ Trường THCS Cẩm Ngọc                  
+ Trường THCS Cẩm Long.         
+ Trường THCS Cẩm Tân                    
+ Trường THCS Cẩm Phú.         
+ Trường THCS Phúc Do                     
+ Trường THCS Cẩm Vân.         
+ Trường THCS Cẩm Yên                    
+ Trường THCS Cẩm Tâm.         
+ Trường THCS Dân tộc Nội trú Cẩm Thuỷ.
 - Trung tâm GDTX:     Trung tâm GDTX Cẩm Thuỷ.
 - Trung tâm Dạy nghề Cẩm Thủy.
2. Tổng số cán bộ giáo viên các bậc học:          
- Mầm non:  337;    Tiểu học:   671;   THCS :  653;   GDTX: 26.         
3. Một số thành tích nổi bật trong 5 năm qua:         
- Có 115 tập thể và 143 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen; 641 giáo viên giỏi cấp huyện, 288 sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện, 849 học sinh giỏi cấp huyện.         
- Có 55 tập thể, 60 cá nhân được Giám đốc Sở GD&ĐT tặng Giấy khen.         
- Có 27 tập thể , 22 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; có 74 giáo viên giỏi cấp tỉnh; 461 học sinh giỏi cấp tỉnh; 28 sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh. Liên tục được xếp nhất, nhì bảng B về thi học sinh giỏi cấp tỉnh về văn hoá, văn nghệ, TDTT và các hội thi khác.         
- Có 7 tập thể, 06 cá nhân được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen; 601 cán bộ giáo viên được tặng Huy chương vì sự nghiệp Giáo dục; 01 đơn vị được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 01 đơn vị được Nhà nước tặng Huân chương Lao động Hạng Ba.         
- Huyện Cẩm Thuỷ được công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về Phổ cập GDTH đúng độ tuổi năm 2002, đạt chuẩn Phổ cập GD THCS năm 2004; có 06 trường Tiểu học ,01 trường THCS và 01 trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia .